Bättre stöd för klimatanpassning - här är nya Klimatanpassning.se

Det pågår ett stort arbete för att möta ett klimat i förändring. Nu kan du hitta ännu mer kunskap om hur samhället påverkas och hur man kan klimatanpassa. Webbportalen Klimatanpassning.se, som drivs av SMHI i samverkan med svenska myndigheter, har fått nytt innehåll och nytt utseende.

Alla berörs av att klimatet förändras. Längre värmeböljor, fler översvämningar och en förändrad tillgång till dricksvatten och livsmedel är några exempel.

Att arbeta med klimatanpassning innebär bland annat att minska riskerna som följer med ett varmare klimat. Arbetet kan gälla att rusta sin fastighet, planera bebyggelse och infrastruktur som vägar eller vatten-  och avloppssystem,  anpassa rutiner inom vård- och omsorg eller hitta lösningar för lant- och skogsbruk.

skärmdump av webbsida
Webbportalen Klimatanpassning.se har bytt utseende och uppdaterats och utökats med innehåll.

Samlat om klimatanpassning

På webbportalen Klimatanpassning.se finns mängder av information samlad om hur klimatförändringen påverkar vårt samhälle, hur man kan jobba för att klimatanpassa, inspirerande exempel, utbildningsmaterial och mycket mer. Portalen vänder sig till dig som allmänt vill veta mer och till dig som arbetar med klimatanpassning.

Nu lanseras Klimatanpassning.se med nytt utseende och med uppdaterat och utökat innehåll.

- Det är allt fler som arbetar med klimatanpassning och webbportalen har fått en större och bredare publik de senaste åren. Därför blir det ännu viktigare att hjälpa till med kunskap, råd och vägledning, säger Ingrid Gudmundsson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

- Vi hoppas särskilt på att det nu blir enklare att hitta rätt och att du som besöker sajten ska få en bättre överblick av innehållet.

Många myndigheter i samverkan

Webbportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, i samverkan med en rad svenska myndigheter. Portalen har funnits i cirka tio år och byggts ut successivt.

- Vår svenska klimatanpassningsportal är unik med sitt myndighetssamarbete. Antalet samverkande myndigheter har också ökat kontinuerligt under åren, avslutar Ingrid Gudmundsson.

Klimatanpassning.se innehåller

  • ”Klimatanpassa”, där du som arbetar med klimatanpassning hittar vägledning
  • ”Hur klimatet förändras ” och ”Hur samhället påverkas” beskriver hur klimatförändringen påverkar olika områden
  • ”Vem gör vad” förklarar hur ansvaret för arbetet ser ut idag och presenterar nätverk och forskning
  • ”Exempel” är en idébank med praktiska åtgärder för att klimatanpassa
  • Startsidan innehåller nyheter och aktuella händelser kring klimatanpassning
  • Kontaktuppgifter till alla myndigheter i nätverket