Bättre information om vattenuttag ska förebygga vattenbrist

Hela Sverige har inte obegränsad tillgång till vatten. Vattentillgången påverkas av hur mycket vatten olika aktörer använder och att kartlägga vattenuttag underlättar planeringen av vattentillgången. På uppdrag av regeringen har nu SMHI slutfört projektet ”Ökad information om vattenuttag” – en viktig pusselbit i arbetet för ett samhälle som är bättre anpassat efter tillgången på vatten. Resultatet har publicerats i en rapport.

Vattenuttagsrapport
Vattnet ska räcka till mycket: djur, växter, lantbruk, industrier, kraftverk, dricksvattenproduktion, rekreation med mera. Förstora Bild

Vattnet i Sverige ska räcka till mycket. Förutom djur och natur som är beroende av vattnet, används vatten bland annat till framställning av dricksvatten, djurhållning och bevattning på lantbruk, vattenkraftverk och olika industrier.

I projektet har SMHI utrett förutsättningarna för att på ett mer systematiskt sätt samla informationen om vattenuttag. Med en samlad information om de olika vattenuttagen är det enklare att planera och prioritera vattenanvändningen.

Ett steg mot ett hållbarare samhälle i ett ändrat klimat

Slutrapporten sammanställer tre års arbete med att förbättra information kring vattenuttag och vattenutsläpp. Under problemåren med torka och vattenbrist 2016–2018 har det blivit uppenbart att information om vattenuttag är bristfällig i Sverige, men den behövs för att kunna utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt nu när klimatet förändras.

– Sverige har med detta arbete tagit ett jättekliv mot en samhällsutveckling som är bättre anpassad efter vattentillgången. Många andra länder har betydligt bättre information om vattenuttag och vattenanvändning, men klimatförändringarna gör att även Sverige måste kartlägga och anpassa vattenanvändningen bättre för att undvika allt mer frekventa perioder av vattenbrist, säger Karin Lundgren Kownacki, projektledare på SMHI.

Alla har nytta av en hållbar vattenhantering

Med bättre information om vattenuttag och vattenanvändning ges bättre förutsättningar att beskriva variationen i vattentillgång i både tid och rum, samtidigt som kunskapen om olika verksamheters vattenberoende ökar. Om man vet att vattentillgången är begränsad under vissa perioder eller på vissa platser sätter det ramar för hur mycket vatten som kan användas, vilket på sikt gynnar utvecklingen av en effektivisering och prioritering av vattenanvändningen.

Porträtt på en kvinna.
Karin Lundgren Kownacki.

– Hela samhället tjänar på att förbättra möjligheterna till en hållbar vattenhantering. Om det finns bättre information kring vattenuttag kan till exempel myndigheterna planera användningen av vatten bättre och gemene man får bättre information om vattentillgången under perioder med torka. I slutänden handlar det om att säkra dricksvatten- och livsmedelsförsörjningen i de mest utsatta delarna av sydöstra Sverige, säger Karin Lundgren Kownacki.

Läs hela rapportserien på smhi.se

Rapporten, som i sin tur bygger på en rad delrapporter som är bilagor, är publicerad på SMHIs webbplats smhi.se

Även data som efter informationsklassning betraktas som öppna data kommer att tillgängliggöras på smhi.se