Ännu en internationell klimatutbildning har gått i mål

På uppdrag av Sida genomför SMHI sedan flera år tillbaka utbildningsprogrammet ”Klimatförändring och klimatanpassning” med deltagare från olika afrikanska länder. Idag, efter närmare ett års utbildning på distans, avslutas kursen för 23 deltagare från Kenya, Sudan, Zambia, Zimbabwe och Moçambique.

Gruppbild på afrikanska deltagare, tagen utomhus i Afrika.
Fältbesök ingår i utbildningen. Kenya, september 2021. Förstora Bild

Nu under avslutningsveckan har deltagarna presenterat sina resultat från de projektarbeten om klimatanpassning som de har arbetat med i nästan ett år. Det hela avslutas under högtidliga former då kurscertifikat delas ut under överseende av representanter från ländernas svenska ambassader.

Hela kursen har genomförts på distans

– Trots många utmaningar med bland annat covid-19 och att vi har gjort hela kursen på distans, har deltagarna kunnat genomföra hela eller delar av sina projekt. Både handledare från det egna landet och handledare från SMHI har följt deltagarna under hela processen från planering till rapportering, berättar Bodil Ståhl, projektledare, SMHI.

Den här kursomgången har präglats av pandemin med tidvis strikta rese- och mötesrestriktioner. Projektplaner har fått ändras och andra aktiviteter än de som tänkts från början har fått genomföras. Deltagarna har samlats landsvis för både föreläsningar, erfarenhetsutbyte, studiebesök och projektarbete och SMHI teamet har medverkat online.

Lokala samarbetspartners

– Tack vare upparbetade relationer med våra lokala samarbetspartners har fyra seminarieperioder genomförts under året. Deltagarna har då samlats i ett konferensrum med god internetuppkoppling i respektive land och då har tekniken fungerat okej. Våra lokala samarbetspartners har tagit ett stort ansvar och lett seminarierna på ett utmärkt sätt tillsammans med oss på SMHI. Dessutom har de kunnat anpassa kursinnehållet till lokala förhållanden och behov, säger Bodil.

Fortsättningen framöver

Under avslutningsseminariet har deltagarna diskuterat med kollegor och representanter från sina organisationer om hur deras projektarbeten kan fortsätta framöver, något som SMHI kommer att följa upp.

– Vi har lärt oss mycket och fått värdefulla erfarenheter som kommer väl till pass när vi bygger vidare på olika distanslösningar, som även ger möjlighet för fler att delta i varje land, avslutar Bodil Ståhl.