Ännu en fullspäckad grundkurs i klimatanpassning

SMHIs elfte grundkurs i klimatanpassning gick av stapeln den 19-20 oktober. Likt de senaste gångerna hölls den på distans. De 75 deltagarna bjöds under de två halvdagarna på fullspäckade föreläsningar om klimat och klimatförändring, vad klimatanpassning är och varför det är så viktigt.

Tre personer står utanför SMHIs entré.
Nöjda arrangörer: Pontus Wallin, Naima Linderson och Therése Sjöberg. Förstora Bild

– Det är kul att grundkursen är så uppskattad och att vi slog förra kursens deltagarrekord. Vi är imponerade över engagemanget som kursdeltagarna visade, speciellt under gruppdiskussionerna - och att de ställde så många insatta frågor till presentatörerna, säger Naima Linderson, kursledare SMHI.

Höstens grundkurs inleddes med föredraget Klimatet på 60 minuter, där SMHIs klimatforskare Gustav Strandberg informerade om klimatmodeller som kan återskapa klimatet på ett trovärdigt sätt. Framtidens klimat beror till störst del av hur utsläppen av växthusgaser utvecklas och klimatförändringen påverkar alla delar av samhället.  

Klimatförändringen har lett till ökat extremväder

Karin Hjerpe, tf verksamhetsansvarig för Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI, började sin presentation med att visa upp medierubriker om de extremväderhändelser som skedde runt om i världen sommaren 2021. Hon lyfte IPCC-rapporten Den naturvetenskapliga grunden, som kom ut i augusti, där det framkom att klimatförändringen redan har lett till ett ökat extremväder.

– Vi befinner oss i en pågående klimatförändring och vi vet att vi kommer att få en fortsatt uppvärmning. Därför måste vi jobba med både utsläppsminskning och klimatanpassning, informerade Karin Hjerpe.

Expertkunskap från Boverket, MSB och SGI

Nilla Thomson, expert på Boverket berättade om den byggda miljön och vad Boverket kan hjälpa kommunerna med.

– När det gäller kommunernas behov så går riskhantering som en röd tråd genom klimatanpassningsarbetet. Även dialog och ett bra samarbete är viktigt, förmedlade Nilla Thomson.

Cecilia Alfredsson, handläggare naturolyckor, MSB, informerade om förordningen om översvämningsrisker, översvämningskarteringar, förebyggande åtgärder mot naturolyckor, förstärkningsresurser för att hantera översvämning och uppföljning av inträffade översvämningar.

Kerstin Konitzers, strateg klimatanpassning på Statens geotekniska institut, SGI, föreläsning handlade om att minska riskerna med ras, skred och erosion samt att säkra ett hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat.

– Boverket, MSB och SGI har särskilda uppdrag inom klimatanpassning och att ha deras expertis inom sina respektive ansvarsområden på plats stärkte kursen ytterligare, anser Pontus Wallin, kursledare SMHI.

Lathund för klimatanpassningsarbetet

Anna Jonsson, vatten- och klimatanpassningsexpert på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, gick igenom Lathund för klimatanpassning som finns på klimatanpassning.se. Lathunden är ett verktyg som består av sju steg, där kommuner får hjälp med att komma igång med sitt klimatanpassningsarbete.

Exempel från kommuner och länsstyrelser

Therése Sjöberg, analytiker inom klimatanpassning SMHI, informerade om hur kommunernas arbete med klimatanpassning går samt vad som behövs för att komma vidare. Därefter berättade Daniel Johannsson, hållbarhetsstrateg på Härnösands kommun, Johannes Hagström, hållbarhetsstrateg på Trelleborgs kommun samt Linda Molin, samordnare klimatanpassning på Länsstyrelsen i Jämtlands län om konkreta exempel på hur deras respektive kommuner samt Länsstyrelsen arbetar med klimatanpassning.

– Kursen var bra och informativ. Vi fick bra information om allt det arbetsmaterial och stöd som finns att få hos olika myndigheter samt att det var inspirerande att höra om klimatanpassningsarbetet i kommuner och regioner runt om i landet, säger Jannica Lindén, landskapsarkitekt i Vallentuna kommun.

SMHI arrangerar årligen en eller två grundkurser i klimatanpassning. Vill du delta vid nästa tillfälle kan du mejla ditt intresse redan nu till klimatanpassning@smhi.se, så återkommer vi när det närmar sig.