Anmälan öppen till vårens grundkurs i klimatanpassning

I vår genomförs SMHIs grundkurs i klimatanpassning på plats i Norrköping. Den 9 - 10 maj kommer kursdeltagare få möjlighet att lära sig grunderna i klimatanpassning och ta del av konkreta exempel från andra kommuner och länsstyrelser. Anmäl dig nu för att säkra din plats.

Hela samhället berörs av klimatförändringen och allt fler anpassar sina verksamheter till ett varmare klimat. Varje år arrangerar SMHI därför en eller två grundkurser i klimatanpassning. Kursen riktar sig i första hand till dem som arbetar med, eller ska börja arbeta med, klimatanpassning inom en kommun, region, länsstyrelse eller myndighet. Innehållet i kursen är därför anpassat för dessa aktörer men är i hög grad även användbart för andra verksamheter.

Översvämning Marks kommun

Möjlighet att nätverka igen

Under två halvdagar kommer kursdeltagarna få ta del av intressanta föreläsningar som ger olika perspektiv på klimatanpassningsarbetet. Från SMHI medverkar bland andra Gustav Strandberg, klimatforskare på Rossby Centre vid SMHI. Dessutom kommer det finnas avsatt tid till nätverkande och gruppdiskussioner.

De senaste åren har kursen varit helt digital och nu ser vi fram emot att återigen kunna samla deltagarna så de får möjlighet att utbyta erfarenheter och nätverka, berättar Bodil Ståhl, en av kursledarna från Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI, som arrangerar kursen.
 

Populär kurs

Drygt 700 personer har gått kursen de senaste sju åren. 

Den är en stor efterfrågan på kursen och vi uppmanar därför till att anmäla sig sig så snart som möjligt för att inte gå miste om en plats, säger Linda Gren, en av kursledarna från Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI.
 

Anmälan och mer information 

Kursen är kostnadsfri, men deltagarna står för kostnader för resa och övernattning. På kurssidan på smhi.se finns mer information, som uppdateras löpande med innehåll och program.