Anmälan nu öppen till vårens Grundkurs i klimatanpassning

SMHIs Grundkurs i klimatanpassning hålls även i vår online, och går av stapeln 26-27 april. Kursen riktar sig främst till kommuner, länsstyrelser, myndigheter och regioner. 

Hela samhället berörs av klimatförändringen och allt fler anpassar sina verksamheter till ett varmare klimat. Varje år arrangerar SMHI därför en eller två grundkurser i klimatanpassning. Den riktar sig i första hand till dem som arbetar med, eller ska börja arbeta med, klimatanpassning inom en kommun, region, länsstyrelse eller myndighet, det vill säga de som rustar samhället för klimatförändringar. Innehållet i kursen är därför anpassat för dessa aktörer, men är i hög grad även användbart för andra verksamheter.

Intensiva dagar med inspiration och kunskap

– Under två halvdagar får deltagarna kunskaper kring klimat, vad klimatanpassning är och varför det är viktigt. Praktiska tips för arbetet med klimatanpassning ingår, och värdefulla exempel från bland annat kommuner presenteras också, berättar Pontus Wallin, en av kursledarna från Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI, som arrangerar kursen.

Fler och fler går kursen

Deltagarantalet har ökat de senaste åren. Sedan september 2020 har SMHI hållit fyra kurser online som sammanlagt haft närmare 300 deltagare. En stor ökning jämfört med tidigare år.

– Trycket på platserna ökar och det kan därför vara en god idé att anmäla sig tidigt, då deltagarantalet är begränsat, säger Pontus Wallin.

Kursen är kostnadsfri.