Anmälan nu öppen till höstens Grundkurs i klimatanpassning

SMHIs Grundkurs i klimatanpassning hålls även i höst online, och går av stapeln 19-20 oktober. Kursen riktar sig främst till kommuner, länsstyrelser, myndigheter och regioner. Sista anmälan är 11 oktober. Anmälan sker via formuläret nedan.

Hela samhället berörs av klimatförändringen och allt fler anpassar sina verksamheter till ett varmare klimat. Varje år arrangerar SMHI därför en eller två grundkurser i klimatanpassning. Den riktar sig i första hand till dem som arbetar med, eller ska börja arbeta med, klimatanpassning inom en kommun, region, länsstyrelse eller myndighet, det vill säga de som rustar samhället för klimatförändringar. Innehållet i kursen är därför anpassat för dessa aktörer, men är i hög grad även användbart för andra verksamheter.

Intensiva dagar med inspiration och kunskap

– Under två halvdagar får deltagarna kunskaper kring klimat, vad klimatanpassning är och varför det är viktigt. Praktiska tips för arbetet med klimatanpassning ingår, och värdefulla exempel från bland annat kommuner presenteras också, berättar Pontus Wallin, en av kursledarna från Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI, som arrangerar kursen.

Fler och fler går kursen

Deltagarantalet har ökat de senaste åren. Sedan september 2020 har SMHI hållit tre kurser som sammanlagt haft över 200 deltagare. En stor ökning jämfört med tidigare år. Trycket på platserna ökar och det kan därför vara en god idé att anmäla sig tidigt, då deltagarantalet är begränsat.

Maximalt antal kursdeltagare per organisation är tre. Samordna gärna er organisations deltagande internt. Det totala antalet kursdeltagare är begränsat, och vid stort antal anmälningar kommer vi därför att prioritera representanter från kommuner, regioner, länsstyrelser och myndigheter.

Kursen är kostnadsfri.

Anmälan till grundkurs i Klimatanpassning 19-20 oktober

Behandling av personuppgifter

                Dina personuppgifter kommer endast att användas i samband med Grundkursen i klimatanpassning som SMHI arrangerar hösten 2021. Syftet är att kunna kommunicera kursrelaterad information. Efter kursen sparar vi kontaktuppgifterna för eventuell uppföljning.