Anmäl dig till kurs i klimatförändringar för skogsägare

Nu öppnar anmälan till vårens grundkurs i Klimatförändringar för dig som äger eller arbetar med skog. Kursen ger dig god kunskap om klimatförändringar i Sverige, vilka kan påverka skogen och skogsbruket. Nytt för i vår är att kursen delvis består av självstudier, vilket ger dig som deltagare en större flexibilitet.

Bild på kvinna med brunt halvlångt hår och glasögon som står framför en skärm med texten Utmaningar i ett varmare klimat
Carin Nilsson, klimatspecialist på Skogsstyrelsen, berättar om utmaningar i ett varmare klimat i grundkursens interaktiva utbildningsplattform.

Skogsbruket behöver anpassas till både pågående och framtida klimatförändringar då klimatet påverkar skogen. Ett varmare klimat leder till en längre växtsäsong och därmed troligtvis till en ökad skogstillväxt. Samtidigt medför ett förändrat klimat nya och ökade risker för skador på skogen. När klimatet förändras är det nödvändigt att skogsbruket anpassas för att nå en långsiktigt hållbar förvaltning av skogen.

Vad kommer du lära dig?

 • Hur världen påverkas av utsläpp och hur det hänger samman med klimatförändringar här i Sverige
 • Sveriges klimat idag och i framtiden. Till exempel hur ett varmare klimat leder till en längre växtsäsong och därmed till en ökad skogstillväxt men också längre perioder med brandrisk och torka. 
 • Kunskap om hur klimatet varit i Sverige det senaste seklet. Har exempelvis stormarna blivit fler och kraftigare?
 • Vad klimatanpassning handlar om och varför det är nödvändigt.
 • Konkreta exempel på vilka effekter klimatförändringar har på skog och en introduktion till metoder för anpassning.

Du får efter genomgången kurs tillgång till kursmaterialet med anpassad klimatinformation samt ett kursdiplom.

Uppskattad kurs

SMHI har genomfört grundkursen i klimatförändringar vid sex tillfällen det senaste året, vilken har varit väldigt uppskattad.

I kursutvärderingarna kan vi se att våra deltagare har varit mycket nöjda med kursen, vilket är väldigt roligt. Men det har framkommit att flera av våra deltagare har svårt att frigöra en hel dag, vilket vi har tagit till oss av och nu ändrat kursens upplägg. Istället för en hel dags studier har vi gjort om kursen till att innefatta en stor del självstudier som deltagarna kan genomföra närhelst det passar dem, säger Alexandra Birger Röör, chef affärsområde skog på SMHI. 

Kursens upplägg

Kursen motsvarar en dags utbildning, men är uppdelad i tre olika block, där du tar del av kursen vid olika tidpunkter.

Block 1

Föreläsningar och en workshop, tre timmar. Välj om du vill delta på plats i SMHIs lokaler i Norrköping eller om du önskar delta digitalt.

Kurstillfällen för grundkursens Block 1

 • 29 februari kl. 15.00-18.00 Norrköping/digitalt
 • 12 mars kl. 09.00-12.00 Norrköping/digitalt
 • 26 mars kl. 09.00-12.00 Norrköping/digitalt
 • 28 maj kl. 09.00-12.00 Norrköping/digitalt

Block 2

Självstudier. Motsvarar fyra timmar. Via en interaktiv självstudieportal tar du del av kortare inspelade föreläsningar som varvas med informationstexter, övningar och nyttiga länkar. Denna del är helt individuell där du själv bestämmer över när och hur timmarna delas upp. Du får dina inloggningsuppgifter till självstudieportalen efter block 1.

Block 3

Digitala öppethus-samtal om klimatförändringar som en webbuppföljning efter självstudierna. Här får du möjlighet att under en timme diskutera med och ställa frågor till experter på SMHI, som leder samtalet. Det finns också möjlighet till samtal med andra deltagare.

Passa även på att anmäla dig till en praktisk kurs i klimatanpassning

Kursen Klimatanpassning för dig som arbetar med skogen är en fortsättningskurs som riktar sig till dig som äger eller arbetar skog och vill komma igång med klimatanpassning. Du kan välja mellan platserna Göteborg, Rimforsa, Granö och Tiveden. 

Anmäl dig till SMHIs fortsättningskurs i klimatanpassning för att lära dig mer om riskbedömningar och åtgärder. Samt få verktyg för att kunna arbeta med att minska riskerna och fånga möjligheterna i ett klimat i förändring. Utbildningsdagarna innehåller både teori, praktik och studiebesök i skogen. Under utbildningens gång skapar du din egen checklista för att ta arbetet vidare efter kursen.

Kursdatum fortsättningskurs i klimatanpassning

 • 6-7/3 Västra götaland (Göteborg)
 • 21-22/3 Östergötland (Rimforsa) 
 • 7-8/5 Västerbotten (Granö)
 • 22-23/5 Västergötland (Tiveden)

Välkommen med din anmälan!