150 deltog i webbinarium om klimatanpassad upphandling

Den 28 november bjöd SMHI in till webbinarium för att presentera den nya digitala vägledningen för klimatanpassad upphandling. 150 representanter från såväl statliga myndigheter som kommuner och länsstyrelser deltog.

Vi är så glada för det stora intresset vi mött för vår nya vägledning. Det är ett gediget arbete som ligger bakom den, där vi från SMHIs sida arbetat tätt tillsammans med Upphandlingsmyndigheten, berättar Anna Englund, upphandlare på SMHI.
 

Regeringsuppdrag lade grund till webbsida

Vägledningen för klimatanpassad upphandling har tagits fram på uppdrag av regeringen. En förstudie genomfördes 2017, vilket resulterade i en rapport/guide om klimatanpassad upphandling. För att fortsätta utveckla stödet och ge så konkret information som möjligt till användare, beslutades att nästa steg skulle vara ett praktiskt hjälpmedel vid behövlighetsbedömning, i form av ett flödesschema. Under 2021 inleddes arbetet med den nu aktuella vägledningen, i nära samarbete mellan SMHI och Upphandlingsmyndigheten. I november 2022 färdigställdes materialet och finns nu på webbsidan klimatanpassadupphandling.se som förvaltas av SMHI.
 

Stöd för att beakta effekter och risker

Vägledningen är i grunden uppbyggd kring ett antal inköpskategorier, som bygg och anläggning, livsmedel och livsmedelstjänster och IT, elektronik och telekommunikation. Tanken är dock att den även ska fungera som ett övergripande stöd, med tips om vilka frågor som ska ställas både vid identifiering av eventuella klimateffekter och vid hantering av dessa effekter.

Vägledningen ska vara ett stöd för upphandlare, behovsägare och kravställare i offentliga organisationer i deras arbete med att bedöma när det är aktuellt att beakta effekter och risker med ett förändrat klimat i upphandlingar, berättar Anna Englund.​​​​​

Under webbinariet presenterades den nya vägledningen, dels övergripande och dels med en genomgång av alla steg i det ”beslutsträd” som ska guida användaren genom processen att bedöma när det finns behov av att ta med krav kopplade till ett förändrat klimat i en upphandling.

Deltagarna fick möjlighet att ställa frågor, och vi uppfattar att många har likartade utmaningar i sin verksamhet, dels med att identifiera vilka områden som påverkas och dels med att ställa krav på ett sätt som ger bra effekt och samtidigt fungerar tillsammans med alla andra aspekter i en upphandling, avslutar Anna Englund.