Var kan jag hämta dataserier på smhi.se?

Under Klimatdata presenteras delar av all insamlad data i form av exempelvis kartor, tabeller, sammanställningar och beräknade scenarier. Där finns det också möjlighet att hämta vissa typer av data.

Klimatdata

Det pågår även arbete med att göra äldre data digital så att den går att presentera på på smhi.se.