Stratus - dimmoln

Stratus (dimmoln) tillhör de låga molnen. Deras undersida kan ligga väldigt lågt nästintill på marken och den är oftast under 500 m. Dagtid ger de ett grått och slitet intryck.

Stratus är i huvudsak vattenmoln och är nära knutet till vissa typer av dimma. De saknar tydlig form och kan därför vara ganska diffusa. De kan ge nederbörd i form av duggregn, kornsnö eller små iskristaller.

Vintertid vid högtryckssituationer kan Stratus förekomma under långa tider vilket ger ett dystert och grått väder och inte alls så lovande som på bilden nedan.

Stratus (dimmoln)
Dimma som bildats under natten lättade under förmiddagen och gav upphov till Stratus (dimmoln) över Östgötaslätten (utanför Norrköping) den 12 april 2009. Foto Weine Josefsson Förstora Bild
Stratus är tagen vid Söderarm lördagen 23 maj 2009, klockan 11.40
Ett lågtryck med sin nederbörd drog bort österut, men stratusen hängde kvar vid Söderarm utanför upplandskusten den 23 maj 2009. Foto L-G Nilsson/Skylight Förstora Bild