Stratocumulus - valkmoln

Detta moln tillhör de låga molnen och förekommer ofta i Sverige. Stratocumulus kan bilda skikt som täcker hela himlen eller så förekommer det som enstaka flak.

Typiskt för Stratocumulus är valkarna som ger ett böljelikt intryck. Ligger molnundersidan lågt kan strukturen vara diffus och svår att se. Ligger det högt kan det förväxlas med Altocumulus.

Stratocumulus är ett vattenmoln och det ger sällan någon nederbörd. Molnet kan bilda skikt som täcker hela himlen men förekommer också som enstaka flak.

Den vertikala mäktigheten är sällan så stor men kan dock uppgå till några hundra meter. Detta gör att Stratocumulus ibland döljer solen helt och i andra fall släpper igenom en del sol i de gluggar som bildas mellan molnelementen.

Sc under ett As-täcke
Stratocumulus (de gråa molnen) under ett Altostratustäcke (ljusare). Nere till vänster skymtar dessutom några Cumulus. Foto Weine Josefsson Förstora Bild
Stratocumulus radiatus (valkmoln i långa band)
Stratocumulus radiatus - valkmoln i långa band. Den här typen av ordnade molnband bildas främst när det är friska vindar och molnen ligger då längs med vindens riktning. Dessutom finns ofta en inversion (där temperaturen ökar med höjden) just vid molnens ovansida. Foto Bengt Johansson