Stationslista havsvågor

 
Stationslista havsvågor
Nr Stationsnamn Latitud Longitud Start Slut
33001 Läsö Ost 57.2167 11.5667 2001 2009
33002 Huvudskär Ost 58.9333 19.1667 2001  
33003 Finngrundet WR 60.9000 18.6167 2006  
33004 Södra Östersjön 55.9167 18.7833 2005 2011
33005 Väderöarna 58.4833 10.9333 2013 2014
33008 Knolls grund 57.5167 17.6167 2011  
33011 Läsö Ost WR 57.2167 11.5667 2006 2006
33012 Huvudskär Ost WR 58.9333 19.1667 2007 2007
33015 Väderöarna WR 58.4833 10.9333 2005  
33031 Hårsfjärden WR 59.0363 18.1205 2015 2015
33032 Mysingen WR 59.0144 18.2253 2015 2016
33033 Brofjorden WR (SjöV) 58.2500 11.2167 2017  
35051 Sädvajaure (sjö) 66.4500 16.4833 1982 1983
35052 Finska Enskär 60.8833 20.7500 1989 1989
35053 Örskär 60.8667 18.2333 1989 1989
35054 Svenska Björn 59.4667 20.3500 1982 1986
35055 Fåa-Rödkobb 59.3333 19.1333 1989 1989
35056 Almagrundet 59.1500 19.1333 1978 2003
35057 Gustav Dahlén 58.6000 17.4667 1983 1987
35058 Visby 57.5833 18.1667 1987 1987
35059 Östergarn 57.4333 19.2833 1986 1986
35060 Hoburg 56.8333 18.2167 1981 1982
35062 Kristianopel 56.1667 16.1167 1990 1990
35063 Ölands södra grund 56.0667 16.6833 1978 2004
35064 Öland Waverider 56.0667 16.6833 1984 1984
35065 Karlskrona 55.9333 15.3167 1985 1986
35067 Oskarsgrundet 55.6000 12.8500 1983 1999
35066 Laholmsbukten 56.5500 12.7333 1984 1985
35068 Fladen 57.2167 11.8333 1988 1999
35069 Läsö 57.5833 18.1667 1988 1988
35070 Trubaduren 57.6000 11.6333 1978 2004
35071 Väderöarna1 58.5833 11.0667 1980 1981
35072 Väderöarna2 58.5333 10.9833 1986 1986

Tillgänglighetsmatris havsvågor