Rökmoln mm

Rök från industrier eller bränder kan bilda moln som är svåra att skilja från vanliga moln om observatören befinner sig långt från källan.

Fabriksrök från Skärblacka bruk utanför Norrköping
Fabriksrök från Skärblacka bruk utanför Norrköping. Röken har lagt sig på en bestämd nivå och böljar fram över landskapet och avslöjar på så sätt hur luften rör sig denna dag. Foto Weine Josefsson Förstora Bild

I starkt industrialiserade områden bidrar röken från fabriker till molnigheten. En bit bort kan det vara svårt för en observatör att skilja den artificiella molnigheten från den naturliga.

Vid stora bränder i skog eller torvmarker bildas det också stora rökmoln som ofta kan sprida sig långa sträckor.

Det har hänt att rök från skogsbränder i Kanade har tagit sig över Atlanten till Europa (till exempel sommaren 2013) eller att rök från avsiktlig skogsbränning på Sumatra har kommit in över Malaysia.

Andra moln som kan förekomma är askmoln som en följd av vulkanutbrott och stoftmoln som följd av kraftiga sandstormar.