Radiomottagning av vädertelegram på SMHA 1920

Radiomottagning av vädertelegram på SMHA.
Foto SMHI

Då fanns endast en uppsättning mottagare, vilken växelvis betjänades av två telegrafister med vardera 6 timmars daglig tjänstgöring, söndag som vardag.

Radiotelegraftrafiken blev efter hand allt livligare och 1924 fastställdes ett internationellt schema för utsändningarna. Spridningen av telegrammen blev därigenom mer effektiv.