Radiomottagning av vädertelegram på SMHA 1920

Radiomottagning av vädertelegram på SMHA.
Radiomottagning av vädertelegram på SMHA. Foto SMHI Förstora Bild

Då fanns endast en uppsättning mottagare, vilken växelvis betjänades av två telegrafister med vardera 6 timmars daglig tjänstgöring, söndag som vardag.

Radiotelegraftrafiken blev efter hand allt livligare och 1924 fastställdes ett internationellt schema för utsändningarna. Spridningen av telegrammen blev därigenom mer effektiv.