Vågboj Södra Östersjön

Stationstyp:
Stationsnummer: 33004
Stationsid: SodraOstersjon
Stationsnamn: Södra Östersjön
Latitud: 55.9167
Longitud: 18.7833
Observationsperiod: 2005-2011
Status: Nedlagd
Parametrar:
Signifikant våghöjd
Maximal våghöjd
Medelvågperiod
Peakvågperiod
Peakvågriktning
Havstemperatur (0,5 m)

Vågboj
Vågboj som mäter vågor och ytvattentemperatur. Foto Henrik Lindh Förstora Bild