Vågboj Knolls grund

Stationstyp:
Stationsnummer: 33008
Stationsid: Knollsgrund
Stationsnamn: Knolls grund
Latitud: 57.5167
Longitud: 17.6167
Observationsperiod: 2011-
Status: Pågående
Parametrar:
Signifikant våghöjd
Maximal våghöjd
Medelvågperiod
Peakvågperiod
Peakvågriktning
Havstemperatur (0,5 m)

Vågboj
Vågboj som mäter vågor och ytvattentemperatur. Foto Henrik Lindh Förstora Bild