Vågboj Huvudskär Ost

Stationstyp:
Stationsnummer: 33012
Stationsid: HuvudskarOstWR
Stationsnamn: Huvudskär Ost WR
Latitude: 58.9333
Longitude: 19.1667
Observationsperiod: 2007
Status: Nedlagd
Parametrar:
Signifikant våghöjd
Maximal våghöjd
Medelvågperiod
Peakvågperiod
Peakvågriktning
Havstemperatur (0,5 m)

Vågboj
Vågboj som mäter vågor och ytvattentemperatur. Foto Henrik Lindh Förstora Bild