Vågboj Finngrundet

Stationstyp:
Stationsnummer: 33003
Stationsid: FinngrundetWR
Stationsnamn: Finngrundet WR
Latitud: 60.9000
Longitud: 18.6167
Observationsperiod: 2006-
Status: Service
Parametrar:
Signifikant våghöjd
Maximal våghöjd
Medelvågperiod
Peakvågperiod
Peakvågriktning
Havstemperatur (0,5 m)

Vågboj
Vågboj som mäter vågor och ytvattentemperatur. Foto Henrik Lindh Förstora Bild