Vågboj Brofjorden WR

Ägare: Sjöfartsverket
Stationstyp:
Stationsnummer: 33033
Stationsid: BrofjordenWR
Stationsnamn: Brofjorden WR
Latitud: 58.2500
Longitud: 11.2167
Observationsperiod: 2017-
Status: Pågående
Parametrar:
Signifikant våghöjd
Maximal våghöjd
Medelvågperiod
Peakvågperiod
Peakvågriktning
Havstemperatur (0,5 m)

Vågboj
Vågboj som mäter vågor och ytvattentemperatur. Foto Henrik Lindh Förstora Bild