Utsjöstation W LANDSKRONA

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40096
Stationsid: SMHIWLANDSKRONA
Stationsnamn: W LANDSKRONA
Latitud: 55.8667
Longitud: 12.7500
Observationsperiod: 1978-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet