Utsjöstation KUSTBOJ TÅNGESUND

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40108
Stationsid: SMHITANGESUNDBUOY
Stationsnamn: KUSTBOJ TÅNGESUND
Latitud: 58.0746
Longitud: 11.4925
Observationsperiod: 2016-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet