Utsjöstation STOLPE TRÖSKEL

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40088
Stationsid: SMHISTOLPETROSKEL
Stationsnamn: STOLPE TRÖSKEL
Latitud: 55.2750
Longitud: 16.5167
Observationsperiod: 1978-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet