Utsjöstation SLÄGGÖ

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40081
Stationsid: SMHISLAGGO
Stationsnamn: SLÄGGÖ
Latitud: 58.2583
Longitud: 11.4333
Observationsperiod: 1986-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet