Utsjöstation P2

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40073
Stationsid: SMHIP2
Stationsnamn: P2
Latitud: 57.8667
Longitud: 11.3000
Observationsperiod: 1980-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet