Utsjöstation Norra Midsjöbanken

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40109
Stationsid: SMHINORRAMIDSJOBANKEN
Stationsnamn: NORRA MIDSJÖBANKEN
Latitud: 56.2167
Longitud: 17.2667
Observationsperiod: 2016-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet