Utsjöstation N14 FALKENBERG

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40068
Stationsid: SMHIN14
Stationsnamn: N14 FALKENBERG
Latitud: 56.9400
Longitud: 12.2117
Observationsperiod: 1996-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet