Utsjöstation LL15

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40106
Stationsid: SMHILL15
Stationsnamn: LL15
Latitud: 59.1833
Longitud: 21.7468
Observationsperiod: 2015-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet