Utsjöstation LL12

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40105
Stationsid: SMHILL12
Stationsnamn: LL12
Latitud: 59.4833
Longitud: 22.9000
Observationsperiod: 2015-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet