Utsjöstation HAVSBOJ HUVUDSKÄR OST

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40107
Stationsid: SMHIHUVUDSKARBUOY
Stationsnamn: HAVSBOJ HUVUDSKÄR OST
Latitud: 58.9333
Longitud: 19.1667
Observationsperiod: 2001-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet