Utsjöstation HANÖBUKTEN

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40051
Stationsid: SMHIHANOBUKTEN
Stationsnamn: HANÖBUKTEN
Latitud: 55.6167
Longitud: 14.8667
Observationsperiod: 1978-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet