Utsjöstation FLADEN

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40046
Stationsid: SMHIFLADEN
Stationsnamn: FLADEN
Latitud: 57.1917
Longitud: 11.6667
Observationsperiod: 1978-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet