Utsjöstation BY9 KLAIPEDA

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40020
Stationsid: SMHIBY9
Stationsnamn: BY9 KLAIPEDA
Latitud: 56.1250
Longitud: 19.2833
Observationsperiod: 1978-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet