Utsjöstation BY7 STOLPE RÄNNA

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40014
Stationsid: SMHIBY7
Stationsnamn: BY7 STOLPE RÄNNA
Latitud: 55.2167
Longitud: 17.0667
Observationsperiod: 1978-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet