Utsjöstation BY5 BORNHOLMSDJ

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40018
Stationsid: SMHIBY5
Stationsnamn: BY5 BORNHOLMSDJ
Latitud: 55.2500
Longitud: 15.9833
Observationsperiod: 1978-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet