Utsjöstation BY4 CHRISTIANSÖ

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40017
Stationsid: SMHIBY4
Stationsnamn: BY4 CHRISTIANSÖ
Latitud: 55.3833
Longitud: 15.3333
Observationsperiod: 1978-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet