Utsjöstation BY39 ÖLANDS S UDDE

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40036
Stationsid: SMHIBY39
Stationsnamn: BY39 ÖLANDS S UDDE
Latitud: 56.1167
Longitud: 16.5333
Observationsperiod: 1979-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet