Utsjöstation BY38 KARLSÖDJ

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40035
Stationsid: SMHIBY38
Stationsnamn: BY38 KARLSÖDJ
Latitud: 57.1167
Longitud: 17.6667
Observationsperiod: 1978-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet