Utsjöstation BY36

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40034
Stationsid: SMHIBY36
Stationsnamn: BY36
Latitud: 57.7167
Longitud: 17.3667
Observationsperiod: 1978-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet