Utsjöstation BY32 NORRKÖPINGSDJ

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40033
Stationsid: SMHIBY32
Stationsnamn: BY32 NORRKÖPINGSDJ
Latitud: 58.0167
Longitud: 17.9833
Observationsperiod: 1978-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet