Utsjöstation BY31 LANDSORTSDJ

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40032/40703
Stationsid: SMHIBY31/SMFBY31
Stationsnamn: BY31 LANDSORTSDJ / LL23
Latitud: 58.5833
Longitud: 18.2333
Observationsperiod: 1978-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet