Utsjöstation BY30

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40031
Stationsid: SMHIBY30
Stationsnamn: BY30
Latitud: 58.7833
Longitud: 19.1000
Observationsperiod: 1978-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet