Utsjöstation BY29

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40030/40702
Stationsid: SMHIBY29/SMFBY29
Stationsnamn: BY29 / LL19
Latitud: 58.8833
Longitud: 20.3167
Observationsperiod: 1978-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet