Utsjöstation BY28 / LL17

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40029
Stationsid: SMHIBY28
Stationsnamn: BY28 / LL17
Latitud: 59.0333
Longitud: 21.0833
Observationsperiod: 1978-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet