Utsjöstation BY27

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40028
Stationsid: SMHIBY27
Stationsnamn: BY27
Latitud: 59.2927
Longitud: 21.5667
Observationsperiod: 1978-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet