Utsjöstation BY23 / LL7

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40104
Stationsid: SMHIBY23
Stationsnamn: BY23 / LL17
Latitud: 59.8497
Longitud: 24.8338
Observationsperiod: 2015-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet