Utsjöstation BY21

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40027
Stationsid: SMHIBY21
Stationsnamn: BY21
Latitud: 58.4417
Longitud: 20.3333
Observationsperiod: 1978-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet