Utsjöstation BY20 FÅRÖDJ

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40026
Stationsid: SMHIBY20
Stationsnamn: BY20 FÅRÖDJ
Latitud: 58.0000
Longitud: 19.8333
Observationsperiod: 1978-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet