Utsjöstation BY2 ARKONA

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40015
Stationsid: SMHIBY2
Stationsnamn: BY2 ARKONA
Latitud: 55.0000
Longitud: 14.0833
Observationsperiod: 1978-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet