Utsjöstation BY19

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40025
Stationsid: SMHIBY19
Stationsnamn: BY19
Latitud: 57.6167
Longitud: 20.1667
Observationsperiod: 1980-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet